II Zlocie Chojnickim dla WOSP

Przyjdź, będzie się dużo działo ❤️

Regulamin Imprezy
1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem imprezy – jest Chojnicki Sztab WOŚP oraz Grupa Jazda Życiem

3. Zlot odbędzie się 21.01.2024r. w godzinach 9-16, na parkingu Galerii Brama Pomorza w Lipienicach.

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie zlotu. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy . W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów wcześniej nie przewidzianych.

7. Warunkiem uczestnictwa w złocie jest wpłata do puszki w wysokości 20 złotych, w momencie wjazdu na teren imprezy.

8. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do sprawdzania aut w celu wyeliminowania przewiezienia na teren rzeczy zabronionych ( np. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu np. metalowych prętów, rurek, noży itp. ). W przypadku odmowy poddania się tej czynności kierowcy tych aut nie bedą wpuszczeni na teren imprezy.

9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione

10. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
12. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.

13. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, osób postronnych, jak i zwiedzających, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.

15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności.

16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

17. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

18. Wszystkie samochody zaparkowane przed dniem imprezy oraz w czasie jej trwania, nieposiadające właściwej przepustki zezwalajacej na wjazd, jak i postój podczas Zlotu oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach niedozwolonych będą odholowane na na koszt właściciela.

19. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren imprezy ( zlotu ) oraz przebywania na nim osobom) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

20. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.

21. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

22. Na ternie Zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego

23. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.

24. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
25. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

26. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do poinformowania Organizatora lub służby porządkowe i informacyjne o zauważeniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia np. o zauważonym pożarze.
27. Wejście na teren zlotu jest równoznaczny z akceptacją ww regulaminu.

Related Article

Zlot dla WOŚP już za nami !

Mamy nadzieję, że zlot dla WOŚP stanie się naszą lokalną WOŚP – ową tradycją, a Wy nieprzerwanie będziecie nam towarzyszyć. Bo w końcu dobrze bawić się razem to my potrafimy prawda? Już nie możemy się doczekać kolejnego wspaniałego zlotu w Waszym towarzystwie Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim tym, bez których zaangażowania i szczodrości nie

Czytaj Więcej »

Licytacje

LICYTACJE Uwaga, rozpoczynamy zbiórkę przedmiotów na licytację Możecie kontaktować się z nami poprzez media społecznościowe, stronę www.wospchojnice.pl poprzez e-mail lub telefonicznie w godzinach 10-18

Czytaj Więcej »

Długo wyczekiwany rozkład jazdy :)

Siema Długo wyczekiwany rozkład jazdy. Zaczynamy granie w sobotę na sportowo podczas 6 Chojnicki Bieg „Policz się z cukrzycą” widzimy się o 9:00 w Charzykowach, o 17:00 WOŚP-owe spotkanie z kulturą. Sobotnie granie zakończymy z Metalowa Orkiestra 2024 W niedzielę będzie się działo w kilku miejscach… Na płycie Rynku spotkacie Służby Mundurowe będziecie mogli zjeść

Czytaj Więcej »

6 Chojnicki Bieg Policz się z cukrzycą

Przyjdź, będzie się dużo działo REGULAMIN DO WYDARZENIA:Tegoroczny, „6 Chojnicki Bieg Policz się z cukrzycą” łączymy z @parkrunCharzykowy – sobota, 27.01.2024, start 9.00, dystans 5kmCharzykowy, Promenada (na wysokości Amfiteatru) Organizatorem „6 Chojnickiego Biegu Policz się z cukrzycą” jest „Chojnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, jazda na rowerze, na

Czytaj Więcej »
error: Content is protected !!
Scroll to Top